Označení:

ČSN EN 50522 (33 3201)

Datum vydání:

1.12.2011

Katalogové číslo:

88607

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma se týká požadavků pro návrh a provedení uzemňovacích soustav elektrických instalací se jmenovitým napětím AC nad 1 kV a jmenovitým kmitočtem do 60 Hz včetně tak, aby byla zajištěna bezpečnost a správná funkce. Pro potřeby použití této normy na elektrické silové instalace se uvažuje jedna z následujících aplikací: a) elektrické stanice, včetně stanice pro napájení trakce; b) elektrické zařízení na stožárech a sloupech; spínací přístroje a/nebo transformátory umístěné ve venkovním prostředí uzavřených elektrických provozoven; c) jedna nebo více elektráren umístěných samostatně; instalace včetně generátorových a transformátorových bloků se všemi spínacími zařízeními a všemi elektrickými pomocnými soustavami. Neuvažuje se propojení mezi elektrárnami umístěnými na různých místech; d) průmyslová elektrická soustava, závodní elektrárny nebo jiné průmyslové, zemědělské, komerční nebo veřejné provozovny. Mezi elektrické silové instalace patří mezi jiným následující zařízení: - točivé elektrické stroje; - spínací zařízení; - transformátory a reaktory; - měniče; - kabely; - soustavy vedení; - baterie; - kondenzátory; - uzemňovací soustavy; - budovy a oplocení tvořící část uzavřené elektrické provozovny; - příslušné systémy ochran, ovládání a záložní zařízení; - velká jádrová tlumivka. POZNÁMKA: Obecně má tato norma přednost před předmětovými normami. Tato evropská norma není určena pro navrhování a stavbu uzemňovacích soustav: - venkovních vedení a úložných kabelů mezi různými samostatnými instalacemi; - elektrickou trakci; - těžní zařízení a instalace (kromě povrchové těžby); - instalace zářivek; - instalace na lodích a v pobřežních vodách; - elektrostatická zařízení (například elektrostatické odlučovače, jednotky pro elektrostatické nanášení barev) ; - zkušebny; - lékařská zařízení, například rentgenová zařízení. Tato evropská norma není určena pro zařízení používaná při pracích pod napětím na elektrických instalacích

Počet stran:

60

Mám zájem o normu ČSN EN 50522 (33 3201) 1.12.2011
Náhled normy: