Označení:

ČSN EN 55011-ed.3 (33 4225)

Datum vydání:

1.8.2010

Katalogové číslo:

86658

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma obsahuje kromě obecných požadavků pro snižování vysokofrekvenčního (RF) rušení ze zařízení určených pro používání v průmyslových, vědeckých a lékařských (ISM) elektrických zařízeních, rovněž specifické požadavky pro snižování vysokofrekvenčního rušení způsobeného ISM RF zařízeními ve smyslu definice Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). CISPR se zabývá kontrolou vysokofrekvenčního rušení ze zařízení ISM RF tak, že tato rušení posuzuje a vyhodnocuje buď na standardizovaném zkušebním stanovišti, nebo v místě provozu v případě individuálního zařízení ISM RF, které nelze zkoušet na standardizovaném stanovišti. V důsledku toho tato publikace CISPR obsahuje požadavky pro posouzení vyhovění obou případů, zařízení posuzovaných podle výsledků typových zkoušek na standardizovaných zkušebních stanovištích nebo individuálních zařízení zkoušených za podmínek v místě nasazení (in situ). Tato norma obsahuje v článcích 6.2 a 6.3 základní požadavky pro posouzení vysokofrekvenčních emisí ze zařízení ISM RF na standardizovaných měřicích stanovištích. Tyto požadavky se vztahují na typové zkoušky zařízení ISM RF pracujících s kmitočty až do 18 GHz. V článku 6.4 dále obsahuje základní požadavky pro posouzení vysokofrekvenčního rušení v místě instalace (in situ) individuálního zařízení ISM RF v kmitočtovém rozsahu do 18 GHz. Všechny požadavky byly stanoveny v těsné spolupráci s ITU a jsou ITU schváleny

Počet stran:

52

Mám zájem o normu ČSN EN 55011-ed.3 (33 4225) 1.8.2010
Náhled normy: