Označení:

ČSN EN 55014-2 (33 4214)

Datum vydání:

1.9.1998

Katalogové číslo:

53182

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 55014-2:1997 včetně opravy z prosince 1997. Evropská norma EN 55014-2:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy CISPR 14-2:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Poznámka recenzenta: Číslo převzaté mezinárodní normy CISPR je jiné, než platná EN! (Souhlasí poslední trojčíslí.) Tato evropská norma se zabývá elektromagnetickou odolností spotřebičů a podobných přístrojů pro domácnost a podobné účely používajících elektrickou energii, stejně jako elektrickými hračkami a elektrickým nářadím, přičemž jmenovité napětí přístrojů není vyšší než 250 V u přístrojů s jednou fází, které mají být připojeny k fázi a k nulovému vodiči, a 480 V u ostatních přístrojů. Přístroje mohou zahrnovat motory, topné články nebo jejich kombinace, mohou obsahovat elektrické či elektronické obvody a mohou být napájeny ze sítě, z baterií nebo jakéhokoliv jiného zdroje elektrické energie. Přístroje, které nejsou určeny pro použití pro domácnost, ale které vyžadují mez odolnosti, jako jsou přístroje určené pro laické použití v dílnách, v lehkém průmyslu a na farmách, leží v rozsahu použití této normy, pokud jsou obsaženy v CISPR 14, a dále: - mikrovlnné trouby pro použití v domácnosti a pro veřejné stravování, - varné skříně a varné trouby, vyhřívané pomocí vf energie, (jedno- a více zónová) indukční varná zařízení, - ultrafialové a infračervené zářiče pro osobní péči. Norma se nevztahuje na: - zařízení pro osvětlovací účely, - přístroje určené výhradně pro účely těžkého průmyslu, - přístroje uvažované jako součást pevné elektrické instalace budov (jako jsou pojistky, jističe, kabely a přepínače), - přístroje, které jsou určeny pro použití na místech, kde jsou zvláštní elektromagnetické podmínky, jako je přítomnost silných elektromagnetických polí (např. v těsné blízkosti zpravodajské vysílací stanice), nebo kde se vyskytují vysoké impulsy na napájecí síti (jako ve stanici generátoru energie), - rádiové a televizní přijímače, zvukové a vizuální zařízení a elektronické hudební nástroje, - lékařská elektrická zařízení, - osobní počítače a podobná zařízení, - rádiové vysílače, - přístroje určené výhradně pro použití v dopravních prostředcích. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a rozsah použití, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Klasifikace přístrojů, kapitolu 5 - Zkoušky, kapitolu 6 - Kritéria funkční způsobilosti, kapitolu 7 - Aplikovatelnost zkoušek odolnosti, kapitolu 8 - Podmínky v průběhu zkoušky, kapitolu 9 - Zjišťování shody a kapitolu 10 - Dokumentace výrobku. Konečně norma obsahuje normativní Přílohu ZA. ČSN EN 55014-2 (33 4214) byla vydána v září 1998. Nahradila ČSN EN 55104 (33 3450) z července 1997

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 55014-2 (33 4214) 1.9.1998
Náhled normy: