Označení:

ČSN EN 55016-1-4-ed.3 (33 4210)

Datum vydání:

1.12.2010

Katalogové číslo:

87143

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (781.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část souboru norem určuje vlastnosti a provoz zařízení pro měření vyzařovaného rušení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 18 GHz Jsou zahrnuty údaje pro antény a zkušební stanoviště. Požadavky této části souboru norem se použijí na všech kmitočtech a pro všechny úrovně vyzařovaného rušení v indikačním rozsahu CISPR měřicího zařízení. Metody měření jsou pokryty částí 2-3 a další informace o vysokofrekvenčním rušení jsou uvedeny v části 3 CISPR 16. Nejistoty měření, statistické metody a modelování jsou pokryty v části 4 CISPR 16

Počet stran:

116

Mám zájem o normu ČSN EN 55016-1-4-ed.3 (33 4210) 1.12.2010
Náhled normy: