Označení:

ČSN EN 55017 (33 4227)

Datum vydání:

1.3.2012

Katalogové číslo:

90105

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (490.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma určuje metody měření charakteristik potlačení vysokofrekvenčního rušení pasivních filtrů EMC, které se používají na napájecích a signálových vedeních a v ostatních obvodech. Určené metody se mohou použít též na kombinace zařízení na ochranu před přepětím a filtrů EMC. Měřicí metoda pokrývá kmitočtový rozsah od 9 kHz do několika GHz v závislosti na zařízení a zkušebním obvodu. Norma popisuje postupy laboratorních zkoušek (typové zkoušky) a stejně tak tovární zkoušky

Počet stran:

80

Mám zájem o normu ČSN EN 55017 (33 4227) 1.3.2012
Náhled normy: