Označení:

ČSN EN 55025-ed.2 (33 4285)

Datum vydání:

1.2.2009

Katalogové číslo:

82866

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (958.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma obsahuje meze a postupy pro měření vysokofrekvenčního rušení v kmitočtovém rozsahu od 150 kHz do 2 500 MHz. Norma se použije na jakékoliv elektrické/elektronické zařízení určené pro použití ve vozidlech. Meze jsou určeny k ochraně přijímačů instalovaných ve vozidlech proti rušení způsobenému kom-ponenty/moduly v tomto vozidle. Pro určení kompatibility součástí s mezemi pro vozidlo, musí být provedena úplná zkouška vozidla. Jsou chráněny tyto typy přijímačů například rozhlasové, televizní, pohyblivé pozemní, radiotelefony, amatérské, občanské, satelitní navigace (GPS apod.) a Bluetooth. Vozidlem pro účely této normy se rozumí stroj s vlastním pohonem. Vozidla zahrnují (ale nejsou omezena jen na ně) osobní auta, nákladní auta, kamiony, traktory a sněžná vozidla. Meze v této normě jsou doporučeny a mohou být upraveny dohodou mezi výrobcem vozidla a dodavatelem součástí.

Počet stran:

178

Mám zájem o normu ČSN EN 55025-ed.2 (33 4285) 1.2.2009
Náhled normy: