Označení:

ČSN EN 560 (05 4241)

Datum vydání:

1.11.2005

Katalogové číslo:

74447

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma je specifikací rozměrů a charakteristik jednotlivých částí hadicových přípojek pro svařování, řezání a příbuzné procesy, například pro redukční ventily podle EN ISO 2503 a hořáky. Tato evropská norma nezahrnuje konstrukční návrh částí hadicových nástavců vložených do hadic, které jsou specifikovány v EN 1256

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN 560 (05 4241) 1.11.2005