Označení:

ČSN EN 561 (05 4245)

Datum vydání:

1.10.2003

Katalogové číslo:

68448

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN 561 stanoví požadavky a typové zkoušky pro rychlospojky se samočinnými uzávěry plynů pro svařování, řezání a příbuzné procesy. V normě jsou uvedeny požadavky na konstrukční provedení a materiál jednotlivých částí rychlospojek. Dále jsou v normě obsaženy požadavky na funkci rychlospojek. V další kapitole jsou popsány jednotlivé typové zkoušky rychlospojek, včetně popisu zkušebních zařízení, zkušebních postupů a kritérií hodnocení. V závěrečné kapitole jsou uvedeny požadavky na značení rychlospojek.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 561 (05 4245) 1.10.2003
Náhled normy: