Označení:

ČSN EN 60027-6 (33 0100)

Datum vydání:

1.7.2008

Katalogové číslo:

81158

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato Část IEC 60027 platí pro technologii řízení. Uvádí názvy a značky pro veličiny, signály a funkce a jejich jednotky. Tato norma představuje koherentní soubor písmenných značek pro nejdůležitější fyzikální veličiny a funkce používané ve vědě a technice řízení, zejména pro důležité proměnné veličiny a signály (bez rozlišení), které je reprezentují.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 60027-6 (33 0100) 1.7.2008