Označení:

ČSN EN 60071-1-ed.2 (33 0419)

Datum vydání:

1.12.2006

Katalogové číslo:

77270

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tato Část IEC 60071 platí pro trojfázové soustavy střídavého proudu s nejvyšším napětím pro zařízení nad 1 kV. Určuje postup pro výběr normalizovaných výdržných napětí pro izolaci fáze-zem, fáze-fáze a podélnou izolaci zařízení a instalací v těchto soustavách. Rovněž uvádí přehled normalizovaných výdržných napětí, ze kterých mohou být vybrána jmenovitá výdržná napětí. Tato norma doporučuje přiřazení vybraných výdržných napětí k nejvyššímu napětí pro zařízení. Toto přiřazení je pouze pro účely koordinace izolace. Požadavky z hlediska bezpečnosti osob nejsou předmětem této normy.

Počet stran:

34

Mám zájem o normu ČSN EN 60071-1-ed.2 (33 0419) 1.12.2006
Náhled normy: