Označení:

ČSN EN 60071-2 (33 0419)

Datum vydání:

1.12.2000

Katalogové číslo:

59589

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (635.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část normy IEC 71 obsahuje prováděcí pokyn a pojednává o výběru izolačních hladin zařízení nebo instalací pro trojfázové elektrické sítě. Jejím záměrem je dát vodítko ke stanovení jmenovitých výdržných napětí pro řady I a II v IEC 71-1 a zajistit přiřazení těchto jmenovitých hodnot k normalizovaným nejvyšším napětím pro zařízení. Toto přiřazení platí jen pro koordinaci izolace. Požadavky na bezpečnost osob nejsou v tomto pokynu obsaženy. Platí pro trojfázové sítě se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV. Hodnoty odvozené nebo navržené v tomto dokumentu jsou obecně použitelné jen pro tyto sítě. Avšak navrhované zásady jsou platné také pro dvoj - a jednofázové sítě. Vztahuje se na izolaci fáze-země, fáze-fáze a na podélnou izolaci.

Počet stran:

110

Mám zájem o normu ČSN EN 60071-2 (33 0419) 1.12.2000
Náhled normy: