Označení:

ČSN EN 60073-ed.2 (33 0170)

Datum vydání:

1.6.2003

Katalogové číslo:

66937

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje identické znění EN 60073:2002 (idt IEC 60073:2002), která má statut základní bezpečnostní normy a je šestým vydáním revidujícím a nahrazujícím páté vydání z roku 1996. Norma stanovuje obecná pravidla pro přidělování konkrétních významů jednotlivým vizuálním, akustickým a taktilním signálům s cílem zvýšit bezpečnost osob, materiálních hodnot a životního prostředí, zkvalitnit sledování, řízení a údržbu zařízení či procesů a umožnit obsluze rychlé a správné zjištění stavů řídicích zařízení a poloh ovládacích prvků. Norma platí pro navrhování jednoduchých (samostatných) prvků až po navrhování rozsáhlých řídicích pracovišť se širokým spektrem takovýchto prvků. Norma kromě klasických prosvětlených a neprosvětlených ovládačů definuje i zásady pro ovládače jakožto součást obrazového znázornění na obrazovce. V přílohách názorně uvádí příklady použití kódování pro sdělování informací a možné vizuální, akustické a taktilní kódy. Norma je doplněna národní přílohou obsahující vysvětlení některých pojmů z originálu s ohledem na používání v ČR a příklady základního kódování provozních stavů barvami.

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN EN 60073-ed.2 (33 0170) 1.6.2003
Náhled normy: