Označení:

ČSN EN 60079-10-1 (33 2320)

Datum vydání:

1.12.2009

Katalogové číslo:

84638

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Norma uvádí postupy pro zařazování nebezpečných prostorů, ve kterých může vznikat nebezpečí od hořlavých plynů nebo par nebo mlhy, aby byl umožněn správný výběr a instalace zařízení určených pro použití v takovýchto prostorech. Norma je určena pro použití tam, kde může za normálních atmosférických podmínek vznikat nebezpečí iniciace směsi hořlavých plynů a par se vzduchem, neplatí však pro: a) doly s výskytem metanu; b) zpracování a výrobu výbušnin; c) prostory, ve kterých může nebezpečí vznikat od hořlavých prachů nebo vláken (viz IEC 61241-10/ IEC 60079-10-2); d) katastrofické poruchy, které jsou mimo rámec abnormálních stavů, se kterými se v této normě počítá; e) místnosti pro lékařské účely; f) prostory v domácnostech. Toto norma nepojednává o účincích následných škod. Definice a vysvětlení termínů je uvedeno společně s hlavními principy a postupy pro určování nebezpečných prostorů. Podrobnější doporučení, týkající se rozsahu nebezpečných prostorů v určitých průmyslových odvětvích nebo aplikacích mohou být uvedeny v národních předpisech nebo ve směrnicích pro průmyslová odvětví pro takovéto aplikace. Hořlavé mlhy se mohou tvořit nebo být přítomny ve stejnou dobu jako hořlavé páry. Kapaliny, které se nepovažují za nebezpečné ve smyslu této normy (v důsledku bodu vzplanutí), mohou při úniku pod tlakem rovněž vytvářet hořlavé mlhy. V těchto případech nemusí být striktní použití zařazení prostorů pro plyny a páry vhodné jako základ pro výběr zařízení. Atmosférické podmínky zahrnují i odchylky nad a pod referenční úrovně 101,3 kPa (1 013 mbar) a 20 °C (293 K), pokud tyto odchylky mají zanedbatelný vliv na výbuchové vlastnosti hořlavých látek. Katastrofické poruchy jsou ve smyslu této normy např. prasknutí technologické nádrže nebo potrubí a takové události, které nelze předvídat. V každé technologii, může být bez ohledu na její velikost velký počet iniciačních zdrojů jiných, než jsou zdroje iniciace vytvářené zařízením. V této souvislosti je nutno provést vhodná opatření pro zajištění bezpečnosti. Tato norma může být s odůvodněním použita i pro jiné iniciační zdroje.

Počet stran:

60

Mám zájem o normu ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) 1.12.2009
Náhled normy: