Označení:

ČSN EN 60079-13 (33 2320)

Datum vydání:

1.8.2011

Katalogové číslo:

88373

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Norma uvádí požadavky na návrh, konstrukci, hodnocení, zkoušení a označování místností chráněných vnitřním přetlakem v: - místnosti umístěné v prostoru s výbušnou plynnou nebo prachovou atmosférou, které neobsahují vnitřní zdroj hořlavých látek; - místnosti umístěné v prostoru s výbušnou plynnou nebo prachovou atmosférou, které obsahují vnitřní zdroj hořlavých látek; - místnosti umístěné v prostoru bez nebezpečím výbuchu, které obsahují vnitřní zdroj hořlavých látek. POZNÁMKA: Je-li použito větrání a není použit vnitřní přetlak, pak tato norma neplatí. Pro tyto podmínky platí požadavky ČSN EN 60079-10-1. Místností může být jedna místnost, více místností, celá budovy nebo místnost v budově a přívodní a odvodní potrubí. Tato část rovněž zahrnuje požadavky pro související zařízení, bezpečnostní přístroje a ovládače nezbytné pro zabezpečení toho, aby byl zajištěn a udržován přetlak. Norma platí pro místnosti nebo budovy, které se budou budovat nebo montovat na místě, které může být buďto na pevnině nebo na moři a navrženy s umožnění vstupu obsluhy a je primárně určena pro instalaci koncovým uživatelem a ověřením na místě. Místnost může být umístěna tam, kde je výbušná plynná nebo prachová atmosféra, vyžadující zařízení úrovně ochrany (EPL) Gb, Db, Gc nebo Dc. Norma neuvádí metody, které mohou být nutné pro zajištění odpovídající kvality vzduchu pro osoby s ohledem na toxicitu a teplotu v místnosti. POZNÁMKA 1: I když rozsah platnosti této normy nepokrývá toxicitu, je absolutně nutné, aby byla tomuto tématu věnována odpovídající úvahy, pro zajištění bezpečnosti obsluhy. Pro tuto oblast mají být zohledněny národní předpisy a požadavky. POZNÁMKA 2: Existuje podobná norma IEC 60079-2 (Zařízení chráněná závěrem s vnitřním přetlakem) pokrývající různé podmínky, se kterými se lze setkat při používání techniky přetlakování. Norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky ČSN EN 60079-0. Je-li požadavek této normy v rozporu s požadavky ČSN EN 60079-0, má požadavek této normy přednost

Počet stran:

36

Mám zájem o normu ČSN EN 60079-13 (33 2320) 1.8.2011
Náhled normy: