Označení:

ČSN EN 60079-15-ed.3 (33 2320)

Datum vydání:

1.12.2010

Katalogové číslo:

87124

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (469.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení skupiny II s typem ochrany proti výbuchu "n", určeného pro použití v prostorech s výbušnou plynnou atmosférou. Tato norma platí pro elektrické zařízení, u něhož jmenovité napětí nepřevyšuje AC nebo DC 15 kV efektivní. Platí jak pro nejiskřící elektrická zařízení, a také pro elektrické zařízení s částmi nebo obvody, na kterých vznikají oblouky, jiskry nebo horké povrchy, které by bez aplikace jedné z typů ochrany podle této normy mohly způsobit vznícení okolní výbušné plynné atmosféry. Tato norma popisuje několik různých metod, pomocí kterých může být této ochrany dosaženo, a které mohou být kombinovány s dalšími metodami popsanými v ČSN EN 60079-0. Norma a upravuje všeobecné požadavky uvedené v ČSN EN 60079-0, kromě toho, jak je označeno v tabulce 1. V případě kdy je požadavek této normy v rozporu s požadavky normy ČSN EN 60079-0, má přednost požadavek této normy

Počet stran:

68

Mám zájem o normu ČSN EN 60079-15-ed.3 (33 2320) 1.12.2010
Náhled normy: