Označení:

ČSN EN 60079-18-ed.2 (33 2320)

Datum vydání:

1.6.2010

Katalogové číslo:

86036

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Norma stanoví specifické požadavky na konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení, části elektrických zařízení a Ex součástí s typem ochrany - zalití zalévací hmotou "m", které jsou určeny pro použití ve výbušných plynných atmosférách nebo výbušných atmosférách s prachem. Norma platí pouze zalitá elektrická zařízení, zalité části elektrického zařízení a zalité Ex součásti (dále jen zalitá zařízení "m"), jejichž jmenovité napětí nepřekročí 11 kV. Použití elektrických zařízení v atmosférách, které mohou obsahovat výbušné plyny a zároveň i hořlavé prachy může vyžadovat další ochranná opatření. Norma neplatí pro prachy výbušnin, které k hoření nepotřebují vzdušný kyslík, ani pro pyroforické látky a nezohledňuje žádná nebezpečí vyplývající z uvolňování hořlavých nebo toxických plynů z prachu. Norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky ČSN EN 60079-0. Pokud jsou požadavky této normy v rozporu s požadavky uvedenými v ČSN EN 60079-0, mají požadavky uvedené v této normě přednost

Počet stran:

36

Mám zájem o normu ČSN EN 60079-18-ed.2 (33 2320) 1.6.2010
Náhled normy: