Označení:

ČSN EN 60079-2-ed.2 (33 2320)

Datum vydání:

1.7.2008

Katalogové číslo:

81228

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje specifické požadavky pro konstrukci a zkoušení elektrických zařízení se závěrem s vnitřním přetlakem, s typem ochrany "p", určeným pro použití ve výbušné plynné atmosféře. Norma stanoví požadavky pro závěry s vnitřním přetlakem, které obsahují omezený zdroj úniku hořlavé látky. Doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky ČSN EN 60079-0. Pokud jsou požadavky uvedené v této normě v rozporu s požadavky ČSN EN 60079-0, mají přednost požadavky uvedené v této normě. Norma neobsahuje požadavky pro závěry s vnitřním přetlakem, z jejichž vnitřního systému s hořlavou látkou se může uvolňovat: a) vzduch s obsahem kyslíku vyšším než normálně; nebo b) kyslík ve směsi s inertním plynem s obsahem vyšším než 21 %; místnosti chráněné vnitřním přetlakem nebo pro analyzátorové domky; viz ČSN EN 60079-13 a ČSN EN 60079-16

Počet stran:

52

Mám zájem o normu ČSN EN 60079-2-ed.2 (33 2320) 1.7.2008
Náhled normy: