Označení:

ČSN EN 60079-20-1 (33 2320)

Datum vydání:

1.11.2010

Katalogové číslo:

86809

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (490.00 CZK)
Anotace normy:

Norma uvádí návod pro klasifikaci plynů a par. Popisuje zkušební metodu určenou pro měření maximální experimentální bezpečné spáry (MESG) pro směsi plynu nebo pár se vzduchem za normálních podmínek teploty a tlaku tak, aby bylo možné zvolit správnou skupinu zařízení. Metoda nezohledňuje možné vlivy přepážek na bezpečné šířky spár. Tato norma popisuje rovněž i zkušební metodu určenou pro stanovování teploty vznícení chemicky čistých par nebo plynů ve vzduchu při atmosférickém tlaku. Tabulkové hodnoty chemických a technických vlastností látek je uváděn jako pomoc pro techniky při výběru zařízení, určeného pro použití v nebezpečných prostorech. Očekává se, že občas budou k dispozici další publikována data, na základě výsledků zkoušek prováděných v různých státech. Tabulkové hodnoty byly voleny se zvláštním ohledem na použití zařízení v nebezpečných prostorách a byly uvedeny poznámky o standardních metodách měření. POZNÁMKA 1 - Data, uvedená v této normě, byla převzata z mnoha zdrojů, jejich seznam je uveden v bibliografii. POZNÁMKA 2 - Při porovnávání odkazů se mohou objevit odchylky v datech, obvykle jsou však rozdíly dostatečně malé, aby neměly žádný význam na výběr zařízení

Počet stran:

76

Mám zájem o normu ČSN EN 60079-20-1 (33 2320) 1.11.2010
Náhled normy: