Označení:

ČSN EN 60079-25-ed.2 (33 2320)

Datum vydání:

1.6.2011

Katalogové číslo:

88374

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (490.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje specifické požadavky pro konstrukci a hodnocení jiskrově bezpečných elektrických systémů, s typem ochrany "i", které jsou jako celek, nebo jejich část určeny pro použití v prostorech, ve kterých je požadováno použití zařízení skupiny I, II nebo III. POZNÁMKA 1 - Norma je určena pro konstruktéry systému, kterými mohou být výrobci, specialista - konzultant nebo zaměstnanec koncového uživatele. Norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky uvedené v IEC 60079-0 a normě pro jiskrovou bezpečnost IEC 60079-11. Tam, kde je požadavek této normy v rozporu s požadavkem norem IEC 60079-0 nebo IEC 60079-11, má přednost požadavek uvedený v této normy. Norma doplňuje IEC 60079-11 o požadavky, které platí pro elektrická zařízení použitá v jiskrově bezpečných elektrických systémech. Požadavky na instalaci systémů skupiny II nebo III navržených podle této normy, jsou uvedeny v IEC 60079-14. POZNÁMKA 2 - Požadavky na instalaci skupiny I nejsou v současné době uvedeny v IEC 60079-14

Počet stran:

72

Mám zájem o normu ČSN EN 60079-25-ed.2 (33 2320) 1.6.2011
Náhled normy: