Označení:

ČSN EN 60079-26-ed.2 (33 2320)

Datum vydání:

1.9.2007

Katalogové číslo:

79333

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

ed.2 Norma stanoví specifické požadavky pro konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení, která zajišťují úroveň ochrany zařízení (EPL) 1G. Tato elektrická zařízení, v rozsahu provozních parametrů stanovených výrobcem zajišťují velmi vysokou úroveň ochrany i v případě výjimečných poruch zařízení nebo dvou vzájemně nezávislých poruch. Tato norma platí rovněž pro zařízení namontovaná na rozhraní, kde jsou vyžadovány různé úrovně ochrany. Tato norma rovněž uvádí požadavky na zařízení instalované v prostorech, ve kterých je vyžadována nižší úroveň ochrany, které je však elektricky spojeno se zařízením s úrovni ochrany (EPL) 1G (návazná zařízení). Doplňuje všeobecné požadavky ČSN EN 60079-0 a požadavky standardních typů ochrany podle norem z řady ČSN EN 60079 tak, aby byla úroveň bezpečnosti podle těchto norem pro úroveň ochrany 1G.

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN EN 60079-26-ed.2 (33 2320) 1.9.2007
Náhled normy: