Označení:

ČSN EN 60079-27-ed.2 (33 2320)

Datum vydání:

1.1.2009

Katalogové číslo:

82438

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část normy uvádí požadavky na zařízení, systémy a instalační techniky pro použití jiskrově bezpečných sběrnicových systémů (FISCO). Zakládá se na principu Manchester kódování, koncepci sběrnicových systémů napájení podle IEC 61158-2, což je norma pro fyzické vrstvy pro instalace sběrnicových systémů. Konstrukční a instalační požadavky pro FISCO zařízení a systémy jsou stanoveny v ČSN EN 60079-11, ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-15 a ČSN EN 60079-25, s výjimkami podle modifikací, uvedených v této normě. Část sběrnicového zařízení může být chráněno jinými metodami ochrany proti výbuchu podle ČSN EN 60079-0, vhodnými pro zónu předpokládaného použití. V těchto podmínkách platí požadavky této normy pouze pro části zařízení, které jsou přímo připojeny na jiskrově bezpečné nebo nezápalné hlavní sběrnice nebo větve. Obecně jsou FISCO systémy úrovně "ic" určeny pro použití v zóně 2. FISCO systémy jsou převážně určeny pro použití v prostorech se zónou 1 a 2, mohou však vstupovat do prostorů se zónou 0, je-li to zvlášť dovoleno v dokumentaci.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 60079-27-ed.2 (33 2320) 1.1.2009
Náhled normy: