Označení:

ČSN EN 60079-28 (33 2320)

Datum vydání:

1.9.2007

Katalogové číslo:

79332

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Norma vysvětluje potenciální nebezpečí vznícení v důsledku zařízení s optickým vyzařováním, určeným pro použití ve výbušné plynné atmosféře. Platí rovněž pro zařízení, které je samo umístěno mimo výbušnou atmosféru, které však vyzařuje optické záření do této atmosféry. Popisuje opatření a požadavky, které je nutno přijat při použití zařízení pro přenos optického vyzařování ve výbušné plynné atmosféře. Rovněž popisuje zkušební metody, které mohou být použity pro ověření, zda paprsek světla za zvolených zkušebních podmínek není schopen způsobit iniciaci, pokud nemohou být při hodnocení zaručeny světelné hodnoty nebo nemůže být změřen výkon (světelný) paprsku. Uvádí požadavky pro optické vyzařování ve vlnovém rozsahu od 380 nm do 10 _m. Platí pro dále uvedené mechanismy vznícení: - optické vyzařování je absorbováno povrchy nebo částicemi, které jsou tím je ohřívány a za určitých podmínek může dojít k tomu, že je dosaženo teploty, která způsobí vznícení okolní výbušné atmosféry; - přímým rozkladem plynu v ohnisku způsobeným silným proudem laseru, za vzniku plasmy a rázové vlny, které obě mohou působit jako zdroj iniciace. Tyto procesy mohou být podporovány pevnými materiály, které jsou v blízkosti místa rozkladu. Norma se nezabývá vznícením v důsledku ultrafialového záření a absorpcí vyzařování v samotné výbušné atmosféře. Výbušné absorpční látky a absorpční látky, které obsahují vlastní okysličovadlo jsou rovněž mimo rozsah platnosti této normy. Stanoví požadavky pro zařízení, které je určeno pro použití za atmosférických podmínek. Norma nahrazuje a modifikuje všeobecné požadavky uvedené v ČSN EN 60079-0. Pokud jsou požadavky této normy v rozporu s požadavky uvedenými v ČSN EN 60079-0, mají požadavky uvedené v této normě přednost.

Počet stran:

32

Mám zájem o normu ČSN EN 60079-28 (33 2320) 1.9.2007
Náhled normy: