Označení:

ČSN EN 60079-29-1 (33 2320)

Datum vydání:

1.7.2008

Katalogové číslo:

81255

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Norma stanoví všeobecné požadavky na konstrukci, zkoušení a funkci a popisuje zkušební metody pro přenosná, přemístitelná a stabilní zařízení pro detekci a měření koncentrací hořlavých plynů nebo par ve vzduchu. Zařízení nebo jeho části jsou určeny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a v plynujících dolech s methanem. Norma je určena pro případy, kdy výrobce zařízení uvádí jakékoliv údaje, týkající se speciálních vlastností konstrukce nebo lepší funkce, která překračuje tyto minimální požadavky. Všechny tyto údaje musí být ověřeny a zkušební postupy mají být rozšířeny nebo doplněny, kde je to nutné tak, aby byly ověřeny výrobcem uváděné funkční vlastnosti. Při ověřování jednoho kritéria lepších funkčních vlastností nemusí ostatní funkční kritéria splňovat minimální požadavky uvedené v této normě, avšak tyto zhoršená funkční kritéria (potvrzená výrobcem v návodu pro instalaci) mají být rovněž ověřena (např. teplotní rozsah 0°C až 60°C; 0°C až 40°C s 10 % přesností a 40°C až 60°C s 15 % výrobcem deklarovanou přesností). Dodatečné zkoušky mají být odsouhlaseny mezi výrobcem a zkušebnou a uvedeny a popsány v protokolu o zkoušce. Norma platí pro zařízení na detekci hořlavých plynů, které zajišťují indikaci, výstražnou signalizaci a nebo jinou výstupní funkci, jejímž cílem je dát výstrahu možného nebezpečí výbuchu a v některých případech spuštění automatických nebo ručních ochranných opatření. Platí pro zařízení včetně zabudovaného odběrového systému zařízení s nasáváním, které je určeno pro komerční, průmyslové a nebytové bezpečnostní aplikace. Neplatí pro vnější odběrový (vzorkovací) systém nebo zařízení laboratorního nebo vědeckého typu nebo zařízení používané pouze pro řízení technologického procesu. Rovněž neplatí pro přístroje pro monitorování prostoru s otevřenou cestou. U přístrojů pro zjišťování přítomnosti více plynů, platí tato norma pouze pro detekci hořlavých plynů nebo par. Norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky ČSN EN 60079-0. Pokud jsou požadavky uvedené v této normě v rozporu s požadavky ČSN EN 60079-0, mají přednost požadavky uvedené v této normě.

Počet stran:

44

Mám zájem o normu ČSN EN 60079-29-1 (33 2320) 1.7.2008
Náhled normy: