Označení:

ČSN EN 60079-29-2 (33 2320)

Datum vydání:

1.7.2008

Katalogové číslo:

81227

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (490.00 CZK)
Anotace normy:

Norma uvádí návod a doporučenou praxi pro výběr, instalaci, bezpečné použití a údržbu elektrických zařízení skupiny II, určených pro použití v průmyslových a komerčních aplikacích pro detekci a měření koncentrací hořlavých plynů, která splňují požadavky ČSN EN 60079-29-1. Je použitelná pro měření kyslíku pro účely inertizace tam, kde je ochrana proti výbuchu zajištěna vyloučením kyslíku namísto měření přítomnosti hořlavých plynů nebo par. Norma obsahuje souhrn praktických znalostí na pomoc uživateli a platí pro zařízení, přístroje a systémy, které indikují přítomnost hořlavé nebo potenciálně výbušné směsi plynu nebo par ve vzduchu pomocí elektrických signálů z detektoru plynu, která vytvářejí údaje, aktivují akustické nebo vizuální nastavitelné výstražné signály nebo jakoukoliv jejich kombinaci. Tato zařízení mohou být použity jako prostředkem pro snížení rizika tam, kde je možné ohrožení života nebo majetku především v důsledku nahromadění směsi hořlavého plynu ve vzduchu tím, že zajistí výstražnou signalizaci. Mohou být rovněž použita pro aktivaci specifických bezpečnostních opatření (např. odstavení provozu, odvolání obsluhy, spuštění hasících procesů). Norma je použitelná pro všechny nové stabilní instalace, a kde je to prakticky odůvodněné i pro stávající stabilní instalace. Je rovněž použitelná pro dočasné instalace nové nebo stávající. Obdobně může být použita pro bezpečné použití přenosných nebo přemístitelných zařízení, bez ohledu na stáří nebo složitost takovýchto zařízení. I když mnohem modernější zařízení tohoto typu zahrnují i snímače pro detekci nedostatku kyslíku a/nebo snímače pro specifické toxické plyny, jsou uvedeny dodatečné návody týkající se těchto témat. Norma platí pouze pro zařízení skupiny II (tj. zařízení, určená pro použití v průmyslových a komerčních bezpečnostních aplikacích, ve kterých jsou prostory zařazeny podle IEC 60079-10). Pro účely této normy zařízení zahrnuje: a) stabilní zařízení; b) přemístitelná zařízení; c) přenosná zařízení. Tato norma není určena, avšak může poskytnou užitečné informace, pro následující aplikace: a) zařízení určená pouze pro detekci nehořlavých toxických plynů; b) zařízení určená pouze pro laboratorní nebo výzkumné účely pro analýzy nebo měřící účely; c) zařízení určená pro použití v podzemí (zařízení skupiny I); d) zařízení určena pouze pro účely řízení procesů. e) zařízení určená pro aplikaci ve výrobě a zpracování výbušnin; f) zařízení určená pro detekci výbušné atmosféry vznikající rozvířením prachu nebo mlhy ve vzduchu; g) zařízení s otevřenou měřící cestou, které se nepoužívá pro bodová měření.

Počet stran:

80

Mám zájem o normu ČSN EN 60079-29-2 (33 2320) 1.7.2008
Náhled normy: