Označení:

ČSN EN 60079-30-1 (33 2320)

Datum vydání:

1.12.2007

Katalogové číslo:

79915

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma stanoví všeobecné a zkušební požadavky pro elektrické odporové doprovodné ohřevy pro použití ve výbušné plynné atmosféře. Norma platí pro doprovodné ohřevy, které se mohou skládat z továrně nebo na místě sestavených jednotek, a kterými mohou být sériové topné kabely, paralelní topné kabely nebo topné vložky a topné panely, sestavené a/nebo zakončené podle návodů výrobce. Tato norma rovněž obsahuje požadavky na ukončovací soupravy a metody regulace používané pro doprovodné ohřevy. Nebezpečné prostory uváděné v této normě jsou prostory definované v ČSN EN 60079-10

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 60079-30-1 (33 2320) 1.12.2007
Náhled normy: