Označení:

ČSN EN 60079-30-2 (33 2320)

Datum vydání:

1.12.2007

Katalogové číslo:

79947

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Norma uvádí návod pro aplikaci systémů elektrických odporových doprovodných ohřevů v prostorech, ve kterých může být přítomna výbušná plynná atmosféra, s výjimkou prostorů zařazených do zóny 0. Uvádí doporučení pro návrh, instalaci, údržbu a opravy zařízení doprovodného ohřevu a souvisejících regulačních a monitorovacích zařízení. Norma nezahrnuje zařízení, která pracují na principu indukčního ohřevu, ohřevu skin efektem nebo přímé ohřevy potrubí ani pro ohřevy pro uvolnění pnutí. Tato část doplňuje požadavky uvedené v ČSN EN 60079-30-1.

Počet stran:

48

Mám zájem o normu ČSN EN 60079-30-2 (33 2320) 1.12.2007
Náhled normy: