Označení:

ČSN EN 60079-35-1 (33 2320)

Datum vydání:

1.1.2012

Katalogové číslo:

89777

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma uvádí požadavky na konstrukci a zkoušení přilbových svítidel, včetně přilbových svítidel s připojovacím bodem pro další zařízení, která jsou určená pro použití v plynujících dolech (skupina I - elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru podle definice v ČSN EN 60079-0). Pojednává pouze o nebezpečí spojeném s možností, že se přilbové svítidlo stane iniciačním zdrojem. Funkční požadavky jsou uvedeny v IEC 60079-35-2 . Tato norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky ČSN EN 60079-0. Shoda s touto normou zajišťuje úroveň ochrany proti výbuchu Mb. Požaduje-li se úroveň Ma, musí přilbová svítidla splňovat požadavky čl. 4.2 této normy, který se odvolává na IEC 60079-11. Předpokládá se, že občas budou přilbové svítidla vyhovující této normě (EPL Mb) pracovat v atmosféře, kde koncentrace důlního plynu překročí povolené úrovně, při kterých je nutno stáhnout osoby z atmosféry s vysokou koncentrací důlního plynu do prostoru bez nebezpečí výbuchu. Při navrhování zařízení pro provoz v podmínkách jiných než jsou uvedeny výše, může být tato norma použita jako návod; mohou být nutné dodatečné zkoušky. Pokud jsou přilbová svítidla hodnoceny jako jiskrově bezpečná zařízení, Ex ia podle IEC 60079-11, musí být použity pouze články uvedené v 4.2

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN EN 60079-35-1 (33 2320) 1.1.2012
Náhled normy: