Označení:

ČSN EN 60079-5 (33 2320)

Datum vydání:

1.7.2008

Katalogové číslo:

81330

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje specifické požadavky pro konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení, částí elektrických zařízení a Ex součástí s typem ochrany proti výbuchu pískový závěr "q", určených pro použití ve výbušné plynné atmosféře. POZNÁMKA 1: Elektrická zařízení a Ex součásti, chráněné pískovým závěrem "q" mohou obsahovat elektronické obvody, transformátory, ochranné pojistky, relé, jiskrově bezpečná elektrická zařízení, návazná elektrická zařízení, vypínače apod. POZNÁMKA 2: Typ ochrany pískový závěr "q" poskytuje úroveň ochrany zařízení (EPL) Gb. Norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky ČSN EN 60079-0. Pokud jsou požadavky uvedené v této normě v rozporu s požadavky ČSN EN 60079-0, mají přednost požadavky uvedené v této normě. Tato norma platí pro elektrická zařízení, části elektrických zařízení a Ex součásti s: - jmenovitým proudem do 16 A; - jmenovitým napájecím napětím do 1 000 V; - jmenovitým výkonem do 1 000 W.

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN EN 60079-5 (33 2320) 1.7.2008
Náhled normy: