Označení:

ČSN EN 60079-6 (33 2320)

Datum vydání:

1.1.2008

Katalogové číslo:

80147

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma stanoví požadavky na konstrukci a zkoušení elektrických zařízení, části elektrických zařízení a Ex součástí s typem ochrany proti výbuchu "o" (olejovým závěrem), určených pro použití ve výbušné plynné atmosféře. Norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky uvedené v EN 60079-0. Jsou-li požadavky této normy v rozporu s požadavky uvedenými v IEC 60079-0, mají přednost požadavky uvedené v této normě. Norma platí pro elektrická zařízení a části elektrických zařízení, která nejsou schopna způsobit iniciaci (pokud nejsou ponořeny v oleji) za normálního provozu podle IEC 60079-15 nebo EN 60079-11.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 60079-6 (33 2320) 1.1.2008
Náhled normy: