Označení:

ČSN EN 60079-7-ed.2 (33 2320)

Datum vydání:

1.7.2007

Katalogové číslo:

78922

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (490.00 CZK)
Anotace normy:

Norma stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení v zajištěném provedení - typu ochrany proti výbuchu "e", určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Platí pro elektrická zařízení, jejichž jmenovité napájecí napětí není větší než 11 kV (efektivní hodnota AC nebo DC). Na zařízení jsou provedena dodatečná opatření tak, aby zařízení za normálního provozu a za stanovených abnormálních podmínek nevytvářelo jiskry, oblouky nebo nebezpečné teploty. Norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky uvedené v ČSN EN 60079-0. Pokud jsou požadavky uvedené v této normě v rozporu s požadavky ČSN EN 60079-0, požadavky uvedené v této normě mají přednost.

Počet stran:

72

Mám zájem o normu ČSN EN 60079-7-ed.2 (33 2320) 1.7.2007
Náhled normy: