Označení:

ČSN EN 60085-ed.2 (33 0250)

Datum vydání:

1.8.2008

Katalogové číslo:

81628

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma dává návod k přiřazení tepelné třídy elektroizolačním materiálům (EIM) a elektroizolačním systémům (EIS). Definuje základní pojmy, jako elektroizolační materiál, elektroizolační systém, kandidátský a referenční EIM a EIS, relativní index tepelné odolnosti (RTE), stanovený index tepelné odolnosti (ATE), tepelná třída. Odkazuje na zkušební postupy pro tepelné hodnocení EIM a EIS. Tepelné třídy označuje čísly rovnými nejvyšší teplotě ve stupních Celsia, pro které je elektroizolační materiál nebo systém vhodný.

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 60085-ed.2 (33 0250) 1.8.2008
Náhled normy: