Označení:

ČSN EN 60204-33 (33 2200)

Datum vydání:

1.1.2012

Katalogové číslo:

89789

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (781.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část ČSN EN (IEC) 60204 platí pro elektrická a elektronická zařízení spojená s výrobními zařízeními pro výrobu, měření, montáž a zkoušení polovodičů. ČSN EN (IEC 60204-33), byla vypracována za tím účelem, aby odrážela specifické potřeby elektrické bezpečnosti v polovodičovém výrobním prostředí. To zahrnuje specializované prostředí čistých prostorů, ve kterém se polovodiče vyrábějí a rovněž specializovaný charakter výrobních zařízení samotných. ČSN EN zajišťuje úroveň bezpečnosti ve shodě s IEC 60204-1, přičemž umožňuje pružnost potřebnou při návrhu a provozu výrobních zařízení. Byla navržena tak, aby plnila potřeby elektrické bezpečnosti polovodičového průmyslu. Tato norma není určena k tomu, aby řešila ty funkční aspekty výrobních zařízení, které přímo nesouvisejí s bezpečností. V normě jsou zahrnuty požadavky na ochranná opatření proti nebezpečím pro elektrickou bezpečnost a rovněž i elektrické blokovací obvody, které chrání před neelektrickými nebezpečími. Norma však nepokrývá všechny požadavky, které jsou potřebné nebo vyžadované jinými normami nebo předpisy pro zajištění bezpečnosti osob proti nebezpečím jiným než elektrická nebezpečí (například chemická nebezpečí, mechanická nebezpečí, radiační nebezpečí). Každý typ stroje má specifické požadavky, kterým je třeba vyhovět pro zajištění přiměřené bezpečnosti. 24.10.2011 Ing. František Valent

Počet stran:

116

Mám zájem o normu ČSN EN 60204-33 (33 2200) 1.1.2012
Náhled normy: