Označení:

ČSN EN 60375 (33 0110)

Datum vydání:

1.6.2004

Katalogové číslo:

70470

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma stanovuje pravidla pro značky a odpovídající směry a polarity elektrických proudů a napětí v elektrických sítích a také pro odpovídající veličiny magnetických obvodů. Stanovuje vztahy mezi fyzickými a referenčními směry proudu v elektrických obvodech, větvích a smyčkách sítě stejně jako vztahy mezi fyzickými a referenčními polaritami napětí. Stanoví pravidla pro označování směrů proudu a polarit napětí. Uvádí jednoduché tvary základních Kirchhoffových zákonů. V normě jsou uvedena pravidla týkající se sítí a prvků se dvěma svorkami i pravidla pro čtyřpóly, pravidla pro napěťové a proudové zdroje nezávislé i řízené. V rámci kapitoly pro magnetické obvody jsou uvedena pravidla pro určení znaménka (kladný, záporný) magnetického toku k jeho referenčnímu směru i vztah mezi vektorovým potenciálem a spřaženým (celkovým) magnetickým tokem cívky s více závity. Na tato pravidla navazují definované vztahy mezi indukovaným napětím a spřaženým magnetickým tokem, elektrickým proudem a vlastní a vzájemnou indukčností. Na závěr je samostatná kapitola věnovaná komplexnímu zápisu veličin střídavého proudu a napětí, impedancí a jejich složek, pravidlům týkající se grafického znázornění těchto veličin pomocí fázorů.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 60375 (33 0110) 1.6.2004
Náhled normy: