Označení:

ČSN EN 60519-11-ed.2 (33 5002)

Datum vydání:

1.6.2008

Katalogové číslo:

81017

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část IEC 60519 se vztahuje na zařízení využívající převážně účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy tzn na zařízení pro elektromagnetické (indukční) míchání nebo dopravu tekutých kovů při použití nízkého kmitočtu, zařízení, která ovlivňují průběh lití elektromagnetickým polem a na součásti přímo ovlivněné zařízením pro elektromagnetické míchání, dopravu nebo lití. Příklady použití jsou např. míchací zařízení pro odlévací stroje, obloukové pece, licí pánve, doprava tekutých kovů při vyprazdňování nebo plnění tavicích pecí, žlábků nebo forem, zařízení na dopravu tekutých kovů se současným dávkováním dopravovaného množství (např. při plnění ústrojí na vstřikovací lití pod tlakem), ovlivňování kvality povrchu ingotu nebo zlepšení krystalizace vytékajícího pramene elektromagnetickým polem při kontinuálním lití a také na utěsnění mechanických otvorů u tavicích nádob, např. u vertikální galvanizační linky. Norma se skládá z požadavků společných pro zařízení využívající účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy, obsahuje zvláštní požadavky na elektromagnetické licí zařízení (příloha A) a také obsahuje zvláštní požadavky na elektromagnetické zařízení s vyzdívkou (příloha B).

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 60519-11-ed.2 (33 5002) 1.6.2008
Náhled normy: