Označení:

ČSN EN 60519-2-ed.2 (33 5002)

Datum vydání:

1.6.2007

Katalogové číslo:

78645

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část IEC 60519 platí pro zařízení s nepřímým odporovým ohřevem a pro zařízení s přímým odporovým ohřevem specifikovaná v odstavci a) a b) dále, pracující v napěťových pásmech 1 a 2. Předmětem normy je normalizace bezpečnostních požadavků pro dále popsaná zařízení s nepřímým a přímým odporovým ohřevem. Tyto zvláštní požadavky platí pro zařízení pro nepřímý odporový ohřev, která jsou napájena stejnosměrným napětím nebo jednofázovým nebo vícefázovým střídavým napětím o kmitočtu do 60 Hz. Teplo vzniká průchodem proudu pevnými kovovými topnými vodiči, pevnými nekovovými topnými vodiči, trubkami vyzařujícími teplo a ponornými ohřívači. Příklady zařízení s nepřímým odporovým ohřevem pro všeobecné použití zahrnují pece s přerušovaným provozem jako jsou komorové pece, muflové pece, kelímkové pece, šachtové pece, zvonové pece, vozové pece, fluorizační pece, kovové lázně s ponornými ohřívači. průběžné pece, v nichž se vsázka pohybuje plynule nebo postupně pomocí dopravníků, jako jsou válečkové pece, narážecí pece, krokové pece, bubnové pece, karuselové pece s otočnou nístějí, tunelové pece (sušárny), průběžné muflové pece. Zařízení s nepřímým odporovým ohřevem pro všeobecné použití také zahrnují zařízení pro ohřev pevných látek, kapalin nebo plynů, zařízení pro tavení a udržování a individuální sestavy topných článků (pohyblivé nebo pevné ohřívače). Zařízení s nepřímým odporovým ohřevem, u kterých se předpokládá vznik mimořádného nebezpečí zahrnují pece s nitridovou lázní, zařízení s nepřímým odporovým ohřevem, kde může vzniknout uvnitř pece během tepelného zpracování výbušná atmosféra: pece pro cementaci v plynových atmosférách, které se skládají ze směsi vodíku a metanu nebo propanu a oxidu uhelnatého, zařízení s nepřímým odporovým ohřevem s ochrannou a/nebo reakční plynovou atmosférou: pece pro cementaci v plynové atmosféře, nitridace v plynové atmosféře, nitrační cementace (ochranný plyn, např. argon) a zařízení s infračervenými topnými články. Tyto požadavky neplatí pro pásové ohřívací systémy, o nichž pojednává IEC 60519-10. Tyto zvláštní požadavky také platí pro přímý odporový ohřev pomocí proudu zavedeného elektrodami, které procházejí vsázkou nebo kapalinou, která se má ohřívat. Taková zařízení zahrnují např. elektrodové pece se solnou lázní, pece na tavení skla, grafitizační pece a pece pro výrobu karbidu křemíku. Tyto požadavky neplatí pro zařízení s přímým odporovým ohřevem, kde v důsledku použité technologie platí normy IEC 60519-3, IEC 60519-4, IEC 60519-8 a IEC 60519-21. Kromě toho neplatí pro elektrodové parní kotle, průtokové ohřívače vody a elektrodové tlakové nádoby.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 60519-2-ed.2 (33 5002) 1.6.2007
Náhled normy: