Označení:

ČSN EN 60519-21-ed.2 (33 5002)

Datum vydání:

1.9.2009

Katalogové číslo:

84050

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část IEC 60519 je použitelná na nepřímé odporové ohřívací zařízení pro ohřev a tavení skla, pracující v napěťových pásmech 1 a 2. Tyto speciální požadavky se také týkají zařízení pro přímý odporový ohřev a tavení skla pomocí proudu zaváděného elektrodami procházejícími ohřívanou vsázkou. Předmětem této normy je stanovení bezpečnostních požadavků jak pro přímé, tak nepřímé ohřívací zařízení pro ohřev a tavení skla. POZNÁMKA: Odebírání tekutého skla nebo podobného materiálu na místě odběru je součástí výrobního postupu a netvoří součást provozu elektrotepelného zařízení. Tato norma zpracovává bezpečnostní hlediska elektrických částí i v případě, kdy elektrický ohřev je kombinován s jinými prostředky ohřevu, např. ohřev tekutým palivem. Tyto požadavky se netýkají zařízení pro přímý odporový ohřev tam, kde v důsledku použité technologie jsou vhodné normy IEC 60519-3, IEC 60519-4 a IEC 60519-8.

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN EN 60519-21-ed.2 (33 5002) 1.9.2009
Náhled normy: