Označení:

ČSN EN 60519-3-ed.2 (33 5002)

Datum vydání:

1.1.2006

Katalogové číslo:

74854

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část IEC 60519 se vztahuje na instalace pro indukční a kondukční ohřev pevných látek při nízkých, síťových, středních a vysokých kmitočtech (při kondukčním ohřevu je též zahrnuto použití stejnosměrného proudu), instalace pro indukční tavení, udržování a přehřívání roztavených kovů při nízkých, průmyslových, středních a vysokých kmitočtech, ty části dopravních nebo manipulačních zařízení elektrotepelných instalací, které jsou pod vlivem ohřívací sekce. Příkladem aplikace jeinstalace pro indukční a kondukční ohřev válcovaných plechů, sochorů, pásů, drátů, trubek, nýtů, atd. pro následné tvarování za tepla a tepelné zpracování a instalace s indukčními kelímkovými pecemi nebo indukčními kanálkovými pecemi. Tato norma obsahuje společné požadavky na instalace pro indukční a pro kondukční ohřev a na instalace pro indukční tavení, také na zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a zvláštní požadavky na instalace pro indukční tavení.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 60519-3-ed.2 (33 5002) 1.1.2006
Náhled normy: