Označení:

ČSN EN 60519-7 (33 5002)

Datum vydání:

1.6.2009

Katalogové číslo:

83601

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část IEC 60519 se zabývá bezpečností elektrotepelných instalací s elektronovými děly. Platí pro všechna elektrotepelná zařízení s elektronovými děly. Tato norma, i když byla vypracována pro elektrotepelné instalace s elektronovými děly, se může však používat také pro netepelné aplikace s elektronovými děly a zařízení používající systémy s doutnavým výbojem tam, kde je to možné. Tato norma platí také pro vysokonapěťové zdroje napájející elektronová děla. Všechny požadavky IEC 60519-1platí. Další požadavky pro instalace obsažené v této části normy jsou uvedeny v kapitolách 6 až 16.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 60519-7 (33 5002) 1.6.2009
Náhled normy: