Označení:

ČSN EN 60519-8 (33 5002)

Datum vydání:

1.6.2006

Katalogové číslo:

75921

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část IEC 60519 platí pro elektrotepelná zařízení pro přetavování a v některých případech, pro zušlechťování kovů pomocí odporového ohřevu vodivé strusky. Předmětem této normy jsou zvláštní požadavky na bezpečnost osob u elektrostruskové přetavovací pece nebo kolem ní. Všeobecné požadavky jsou obsaženy v IEC 60519-1. Metody zkoušky pro elektrostruskové přetavovací pece jsou specifikovány v IEC 60779.

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN 60519-8 (33 5002) 1.6.2006
Náhled normy: