Označení:

ČSN EN 60519-9-ed.2 (33 5002)

Datum vydání:

1.6.2006

Katalogové číslo:

75922

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část IEC 60519 je použitelná na průmyslová zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev pro tepelné aplikace jako je tavení, sušení, svařování, hubení hmyzu a lepení částečně nebo zcela nevodivých materiálů jako jsou plasty, dřevo, guma, textil, sklo, keramika, papír, bambus, potraviny atd., jak v normální, tak v ochranné atmosféře s použitím např. inertních plynů nebo vakua. Tato norma se týká zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev se jmenovitým kmitočtem v rozsahu od 1 MHz do 300 MHz se jmenovitým užitečným výkonem větším než 50 W. Napěťové pásmo podle IEC 60519-1 se týká napětí napájení ze sítě. V některých obvodech vysokofrekvenčního dielektrického ohřevu může mít stejnosměrné, střídavé nebo vysokofrekvenční napětí vyšší hodnotu (např. v generátoru, vlivem zabudovaného transformátoru).

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 60519-9-ed.2 (33 5002) 1.6.2006
Náhled normy: