Označení:

ČSN EN 60529 (33 0330)

Datum vydání:

1.11.1993

Katalogové číslo:

32715

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje EN 60 529:1991, do které byla převzata beze změn IEC 529:1989. Platí pro klasifikaci stupňů ochran krytem elektrických zařízení se jmenovitým napětím do 72,5 kV. Předmětem této normy jsou definice stupňů ochran krytem elektrických zařízení z hlediska ochrany osob před dotykem nebezpečných částí uvnitř krytu, dále ochrany zařízení uvnitř krytu před vniknutím pevných cizích těles a konečně ochrany zařízení uvnitř krytu před škodlivými účinky způsobenými vniknutím vody. Dále předmětem normy je označování těchto stupňů ochrany, dále požadavky na jednotlivá označení a konečně zkoušky stanovené k prověření, zda kryty splňují požadavky této normy. Za pozornost stojí některé definice v normě, a to: 3.1 Kryt: Je část, zajišťující ochranu zařízení před určitými vnějšími vlivy a ve všech směrech ochranu před dotykem živých částí. Poznámka: Tuto definici, převzatou z platného mezinárodního elektrotechnického slovníku (IEV) je nutno - s ohledem na tuto normu - dále vysvětlit: Kryty poskytují ochranu osobám a hospodářským zvířatům před přístupem k nebezpečným částem. Dále pak přepážky, profily otvorů nebo libovolné jiné prostředky - ať již připevněné ke krytu nebo tvořené krytým zařízením - určené k zamezení nebo omezení vniknutí daných zkušebních sond, jsou považovány za část krytu. Výjimku tvoří případy, kdy kdy tyto prostředky mohou být sejmuty bez použití klíče nebo nástroje. Dále: 3.6 Ochrana krytem před dotykem nebezpečných částí: Je ochrana osob: před dotykem nebezpečných živých částí nízkého napětí, dále před dotykem nebezpečných mechanických částí a konečně před přiblížením k nebezpečným živým částem vysokého napětí uvnitř krytu na menší než přiměřenou vzdušnou vzdálenost. Poznámka: Tato ochrana může být zajišťována pomocí krytu samotného nebo pomocí přepážek , jako části krytu nebo vzdálenostmi uvnitř krytu. Norma dále - v celkem 15 kapitolách - jednak blíže vysvětluje některé požadavky (např. specifikuje stupně ochrany nebo uvádí příklady označení IP-kódem), jednak normalizuje všeobecné zkušební požadavky a konečně normalizuje 4 druhy zkoušek ochrany. ČSN EN 60529 (33 0330) byla vydána v listopadu 1993. Nahradila ČSN 33 0330 z 9.4.1979 a ČSN 34 5612 z 1.6.1966

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN EN 60529 (33 0330) 1.11.1993
Náhled normy: