Označení:

ČSN EN 60652 (33 3304)

Datum vydání:

1.11.2004

Katalogové číslo:

71342

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma ustanovuje metody zkoušek podpěrných bodů pro venkovní vedení. Norma platí pro zkoušky podpěrných bodů a konstrukcí venkovních vedení pro napětí nad 45 kV; může také sloužit jako doporučení pro zkoušky podpěrných bodů nižšího napětí. Pro výrobu podpěrných bodů nejsou žádná omezení z hlediska typu použitých materiálů, které mohou, kromě jiných, zahrnovat slitiny kovů, beton, stavební dřevo, laminované dřevo a kompozitní materiály. Je-li to požadováno zákazníkem, může být tato norma použita pro zkoušky telekomunikačních podpěrných bodů, železničních nebo tramvajových venkovních elektrifikačních podpěrných bodů, portálů elektrických stanic, stožárů venkovního osvětlení, stožárů větrných turbín, stožárů lyžařských vleků apod. Tato norma nezahrnuje zkoušky zmenšených modelů podpěrných bodů.

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN 60652 (33 3304) 1.11.2004
Náhled normy: