Označení:

ČSN EN 60664-3 (33 0420)

Datum vydání:

1.1.2004

Katalogové číslo:

69466

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část normy IEC 60664 platí pro sestavy chráněné proti znečištění použitím ochranné vrstvy, zaléváním nebo lisováním, což umožňuje snížení vzdáleností a povrchových cest tak, jak je to popsáno v Části 1 nebo Části 5. POZNÁMKA 1 - V případě odkazů na Část 1 nebo Část 5 jsou míněny IEC 60664-1 nebo 60664-5. Tato norma uvádí požadavky a zkušební postupy pro dvě metody ochrany: - ochrana typu 1 zlepšuje mikrookolí chráněných částí; - ochrana typu 2 se považuje jako podobná pevné izolaci Tato norma je také určena pro všechny druhy chráněných desek s plošnými spoji včetně povrchu vnitřních vrstev vícevrstvých desek, podložek a podobně chráněných uspořádání. V případě vícevrstvých desek s plošnými spoji jsou vzdálenosti přes vnitřní vrstvu zahrnuty v požadavcích pro pevnou izolaci v Části 1. POZNÁMKA - Případy podložek jsou hybridní integrované obvody a tlustovrstvá technologie. Tato norma se vztahuje pouze na stálou ochranu. Nevztahuje se na uspořádání podrobená mechanickým úpravám nebo opravám. Zásady této normy jsou použitelné na pracovní, základní, přídavnou a zesílenou izolaci

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 60664-3 (33 0420) 1.1.2004
Náhled normy: