Označení:

ČSN EN 60664-4 (33 0420)

Datum vydání:

1.7.2006

Katalogové číslo:

76172

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (469.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma se zabývá základní, přídavnou a zesílenou izolací v zařízení nízkého napětí podrobenou namáhání napětím s vysokým kmitočtem. Hodnoty pro dimenzování platí přímo pro základní izolaci. Je použitelná pro dimenzování vzdušných vzdáleností, povrchových cest a pevné izolace namáhané jakýmkoli druhem periodických napětí se základním kmitočtem nad 30 kHz až do 10 MHz. Platí pro zařízení určená pro nadmořskou výšku do 2 000 m se jmenovitým střídavým napětím do 1 000 V. Stanoví požadavky na vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevnou izolaci zařízení podle jejich provozních kritérií. Zahrnuje metody elektrického zkoušení s ohledem na koordinaci izolace. Platí také pro kmitočty vyšší než 30 kHz a ochrany typu 1 v Části 3. Pro ochrany typu 2 se tato otázka zvažuje.

Počet stran:

60

Mám zájem o normu ČSN EN 60664-4 (33 0420) 1.7.2006
Náhled normy: