Označení:

ČSN EN 60664-5-ed.2 (33 0420)

Datum vydání:

1.7.2008

Katalogové číslo:

81300

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Evropská norma EN 60664-5 specifikuje hladiny vlhkosti s ohledem na účinky vlhkosti na povrchové cesty. Tato Část zavádí následující kritéria pro dimenzování, která musí být vzata v úvahu společně: - nové hodnoty minimálních vzdáleností pro rozměry do 2 mm při stupních znečištění 2 a 3, které jsou přesnější než jsou vzdálenosti stanovené v tabulce F.2 Části 1; - kratší minimální povrchové cesty pro desky s plošnými spoji a rovnocenné konstrukce při stupni znečištění 3 než jsou cesty v tabulce F.4 Části 1; - stanovení minimálních povrchových cest pro zabránění přeskoku na izolačních površích, hodnoty jsou založeny na charakteristikách vodní adsorpce materiálu; - stanovení minimálních povrchových cest pro zabezpečení přiměřené izolační odolnosti v podmínkách vlhkosti. Příloha B specifikuje zkušební metodu na adsorpci vody pro zařazení neklasifikovaného izolačního materiálu do příslušných skupin vodní adsorpce.

Počet stran:

44

Mám zájem o normu ČSN EN 60664-5-ed.2 (33 0420) 1.7.2008
Náhled normy: