Označení:

ČSN EN 60870-2-1 (33 4620)

Datum vydání:

1.3.1998

Katalogové číslo:

51057

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60870-2-1:1996. Evropská norma EN 60870-2-1:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 870-2-1:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tento oddíl z IEC 870-2 platí pro systémy a zařízení dálkového ovládání založené na sériovém přenosu binárně kódovaných dat, určené pro sledování a řízení geograficky rozlehlých procesů. Tento oddíl je zároveň referenčním dokumentem pro systémy a zařízení přenosu signálů a povelů ochran a pro zařízení začleněné do systému přenosu po distribučním vedení (DLC = Distribution line carrier), které slouží pro systém automatizovaného řízení distribuční soustavy (DAS = Distribution automation system). Norma ve vazbě na různé součásti systémů uvedených výše stanovuje: a) charakteristiky napájení na které jsou tyto součásti připojeny, b) minimální požadavky na EMC vyjádřené úrovněmi zkoušek odolnosti a vyzařování. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Napájení, kapitolu 5 - Elektromagnetická kompatibilita a kapitolu 6 - Izolační výdržná napětí. Dále norma obsahuje normativní Přílohu ZA. ČSN EN 60870-2-1 (33 4620) byla vydána v březnu 1998. Touto normou společně s normou ČSN EN 60870-2-2 ze září 1998 se nahrazuje ČSN 33 4621-2-1 z dubna 1996 a příloha NA k ČSN IEC 870-1-1 (36 4600) z května 1995

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 60870-2-1 (33 4620) 1.3.1998
Náhled normy: