Označení:

ČSN EN 60870-5-1 (33 4650)

Datum vydání:

1.6.1997

Katalogové číslo:

21625

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Norma je identická s EN 60870-5-1:1993. Oznámení o schválení: text mezinárodní normy IEC 870-5-1:1990 schválil CENELEC bez modifikací jako evropskou normu. Tento oddíl souboru IEC 870-5 se týká zařízení a systémů dálkového ovládání se sériovým přenosem bitově kódovaných dat pro sledování a řízení geograficky rozlehlých procesů. Tato norma se týká asynchronního přenosu dat s poloduplexními linkovými protokoly, pracujícími při přenosech zpráv s rozměrem okna 1. Specifikuje základní požadavky pro služby poskytované linkovou a fyzickou vrstvou, v aplikacích dálkového ovládání. Především stanovuje normy pro kódování, formátování a synchronizaci datových formátů s proměnnými a pevnými délkami, které splňují požadavky předepsané nenarušitelnosti dat. ČSN EN 60870-5-1 (33 4650) byla vydána v červnu 1997

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN EN 60870-5-1 (33 4650) 1.6.1997
Náhled normy: