Označení:

ČSN EN 60870-5-6 (33 4650)

Datum vydání:

1.4.2010

Katalogové číslo:

85487

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 60870-5-6:2009 (idt IEC 60870-5-6:2006). Je součástí souboru IEC 60870-5. Definuje metody a postupy pro zkoušení shody systémů a zařízení pro dálkové ovládání využívajících normu(y) IEC 60870-5. Obsahuje obecné náměty, směrnice a podmínky pro zkušební prostředí. Podrobné případy zkoušek, případy povinných zkoušek a povinné případy nepovinných zkoušek pro společné normy budou k dispozici jako technické specifikace v Části 5-6xx. Náplní této normy nejsou zkoušky podle požadavků EMC nebo vztahující se k podmínkám okolního prostředí a organizačním podmínkám. Tato norma se zaměřuje pouze na realizaci protokolu a na příslušné systémové funkce nezbytné pro prokázání platnosti realizace protokolu. Použití této Části IEC 60870-5 usnadňuje funkční spolupráci poskytnutím standardní metody zkoušení realizací protokolů

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN EN 60870-5-6 (33 4650) 1.4.2010
Náhled normy: