Označení:

ČSN EN 60870-6-601 (33 4660)

Datum vydání:

1.10.1998

Katalogové číslo:

53379

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60870-6-601:1995. Evropská norma EN 60870-6-601:1995 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 870-6-601:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tento funkční profil (FP) definuje poskytování transportní služby OSI v režimu se spojením mezi koncovým systémem ("referenčním koncovým systémem") používajícím pro přístup na datovou síť s přepojováním paketů (PSDN) trvalý analogový nebo digitální okruh a dalším koncovým systémem ("kompatibilním koncovým systémem"), který je dostupný pomocí metod trvalého přístupu nebo přepojování, buď přímo z téže PSDN, nebo nepřímo přes poskytovanou síťovou službu OSI v režimu se spojením. ČSN EN 60870-6-601 (33 4660) byla vydána v říjnu 1998

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 60870-6-601 (33 4660) 1.10.1998
Náhled normy: