Označení:

ČSN EN 60870-6-802-ed.2 (33 4660)

Datum vydání:

1.11.2003

Katalogové číslo:

68520

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (490.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje identické znění EN 60870-6-802:2002 (idt IEC 60870-6-802:2002), která nahrazuje EN 60870-6-802:1997 (1. vydání). Definuje metodu výměny časově kritických dat mezi řídicími centry pomocí souboru protokolů plně kompatibilních s ISO. Norma zahrnuje výměnu indikací dat v reálném čase, řídicí operace, data v časové posloupnosti, plánovací a účetní informace, dálkové programové ovládání a hlášení a evidenci událostí. Norma popisuje modely objektů nezbytných pro operace a aplikace řídicích center společností, které jsou nutné k realizaci protokolu a služeb TASE.2. Uvádí mapování typů proměnných MMS pro každý uvedený objekt. Dále uvádí kódy a sémantiku, které jsou specifické pro zařízení, užívané pro obecné objekty. Norma obsahuje informativní přílohu popisující některé typické organizační scénáře výměny dat použití objektů TASE.2 při realizaci plánované výměny elektrické energie.

Počet stran:

76

Mám zájem o normu ČSN EN 60870-6-802-ed.2 (33 4660) 1.11.2003
Náhled normy: